« Terug naar vacatureoverzicht

Controller (toekomstig CFO)

Bedrijfsprofiel Jong bedrijf, breed dienstenpakket, sterk groeiend, grote kansen! Functiebeschrijving Als controller bestuur je het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Het doel daarvan is het verzorgen van voldoende financiële middelen om de organisatie te laten ontwikkelen.
Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid in de breedste zin van het woord. Je ondersteunt en adviseert het management, directie en andere afdelingen omtrent (nieuw) financieel beleid. Hierbij toon je aan goed samen te kunnen werken. Als expert houd je marktontwikkelingen en wetgeving op financieel gebied in de gaten, evenals de impact van deze zaken op de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden:
 • De regievoering over het proces van het tot stand komen van de begrotingen, het jaarverslag, de jaarrekening en de meerjarenplanningen;
 • Het ontwikkelen van methoden en technieken ter verbetering van de financiële planning- & controlcyclus;
 • Het analyseren van en het opstellen van adviezen over periodieke financiële rapportages, investeringsplannen en projectplannen
 • Het gevraagd en ongevraagd (laten) genereren van managementinformatie vanuit bedrijfs- en administratieve processen;
 • Het beoordelen en analyseren van deze informatie en het op basis daarvan adviseren van de directie ten aanzien van de (ontwikkeling en bijstelling van de) strategische doelstellingen en uitgangspunten teneinde een doelmatige financiële en operationele bedrijfsvoering te realiseren;
 • Het definiëren van de doelstellingen, uitgangspunten en voorwaarden voor een effectieve informatievoorziening en de eventuele automatisering daarvan, afgestemd op het strategisch organisatiebeleid;
 • Het adviseren over c.q. het in overleg met de directie ontwikkelen van het te voeren informatievoorziening beleid ter ondersteuning en verbetering van de bedrijfsvoering.
 • Aansturen van de financiële afdeling en het uitvoeren van de personeelsmanagement taak.
Functie-eisen
 • Afgeronde opleiding op WO/HBO niveau, richting economie of bedrijfskunde;
 • Potentie/ambitie om rol van hudige CFO over een aantal jaren over te nemen;
 • Minimaal 5 jaar relevante bedrijfseconomische ervaring;
 • 2 jaar leidinggevende ervaring;
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Sterk ontwikkelde analytische vaardigheden;
 • Gesprekspartner op diverse niveaus binnen de organisatie.
Bedrijfsdetails
Jong bedrijf, breed dienstenpakket, sterk groeiend, grote kansen!
Regio
Overijssel
Solliciteren