« Terug naar vacatureoverzicht

Concern Controller

Bedrijfsprofiel Middelgrote onderneming, aan verandering onderhevig, dynamisch. Functiebeschrijving Wij zijn op zoek naar een Concern Controller (36 uur) die ervoor verantwoordelijk is dat de organisatie van onze opdrachtgever ‘in control’ kan zijn. We verwachten van je senioriteit en een hoge mate van organisatiesensitiviteit. Je bent bekend met de BTiV en kunt de controlfunctie op deze manier invulling geven. Je bent onafhankelijk en een kei in het duidelijk maken van ideeën en meningen, zowel mondeling als schriftelijk.

Taken
Als Concern Controller ben je verantwoordelijk voor het toetsen van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en voor het opstellen en uitvoeren van het interne auditplan. Je adviseert het bestuur naar aanleiding van resultaten van interne audits. Ook zie je er op toe dat de organisatie zich houdt aan de wet- en regelgeving rondom privacy. Daarnaast ben je een signaal- en adviesfunctie richting onze Raad van Commissarissen (RvC). Je gaat je onder andere bezig houden met:

Interne audit
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne
auditplan en het rapporteren van de uitkomsten aan bestuur en RvC. Je
adviseert de directie op basis van de bevindingen en doet verbetervoorstellen.

Control
Je beoordeelt de financiële continuïteit van de organisatie en analyseert het
ondernemingsplan, de begroting, meerjarenprognose, (jaar)plannen en
investeringsbesluiten. Je adviseert het bestuur op financiële beleidsvelden,
toetst de opzet en werking van de planning & control cyclus en analyseert,
toetst en bewaakt bedrijfsprocessen, vastgoedprocessen en
kwaliteitssystemen.

Risicomanagement
Je beoordeelt en bewaakt het risicomanagementproces. Ziet erop toe dat het
management alle (financiële) risico’s inventariseert en
beheersingsmaatregelen treft. Voert audits uit op het functioneren van
risicomanagement. Adviseert bestuur en management over het ‘in control zijn’
van de organisatie en stelt, indien noodzakelijk, maatregelen voor.

Rapportages
Je beoordeelt de kwaliteit van interne en externe (financiële) rapportages en
rapporteert hierover aan bestuur en RvC.

Privacybeleid
Je bent er verantwoordelijk voor dat de organisatie zich houdt aan de
privacywet- en regelgeving. Je stelt het privacybeleid op en onderhoudt deze.
Jij coördineert het interne proces ‘meldplicht datalekken’ en bent de
contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens bij datalekken. Je
bewaakt dus dat processen en procedures binnen de organisatie in lijn zijn met
privacywet- en regelgeving.

Integriteit
Je bent verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de naleving van
geschreven en ongeschreven regels ten aanzien van integriteit en neemt het
initiatief tot ontwikkelen van nieuw beleid.

Governance
Je bewaakt de governance structuur en uitvoering van ‘good governance’. Je
toetst belangrijke (investerings)beslissingen aan beleidskader en beoordeelt de
kwaliteit van het beleids- en besluitvormingsproces.

Innovatie
Je volgt en vertaalt externe ontwikkelingen naar mogelijke gevolgen voor de
organisatie en bewaakt daarmee samenhangende risico’s.
Functie-eisen
  • een opleiding op HBO+/WO-niveau (BE, accountancy, HOFAM);
  • ruime ervaring in financieel management;
  • actuele kennis van risicomanagement en corporate governance;
  • ruime kennis van de relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de AVG;
  • ervaring in het opstellen en implementeren van privacybeleid;
  • inzicht in bedrijfsprocessen AO en kwaliteitsmanagement.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Maarten Barneveld,
telefoon 053 – 461 91 34.
Bedrijfsdetails
Middelgrote onderneming, aan verandering onderhevig, dynamisch.
Regio
Overijssel
Solliciteren